MORINAGA KINU TOFU 250G(LONG LIFE SOFT TOFU)(CHILLED)
MORINAGA KINU TOFU 250G(LONG LIFE SOFT TOFU)(CHILLED)
MAKOTO KOYASAN GOMA TOFU KURO 120G(SESAME TOFU)(CHILLED)
MAKOTO KOYASAN GOMA TOFU KURO 120G(SESAME TOFU)(CHILLED)
MAKOTO KOYASAN GOMA TOFU SHIRO 120G(WHITE SESAME TOFU)(CHILLED)
MAKOTO KOYASAN GOMA TOFU SHIRO 120G(WHITE SESAME TOFU)(CHILLED)
MORINAGA KINU TOFU SHIKKARI 250G(LONG LIFE FRIM TOFU)(CHILLED)
MORINAGA KINU TOFU SHIKKARI 250G(LONG LIFE FRIM TOFU)(CHILLED)
SATONO YUKI SILKEN TOFU 300G(LONG LIFE SOFT TOFU)(CHILLED)
SATONO YUKI SILKEN TOFU 300G(LONG LIFE SOFT TOFU)(CHILLED)
KOSHO GARI SHOGA PINK(PICKLED GINGER) 120G(CHILLED)
KOSHO GARI SHOGA PINK(PICKLED GINGER) 120G(CHILLED)
KOSHO GARI SHOGA SHIRO(PICKLED GINGER) 120G(CHILLED)
KOSHO GARI SHOGA SHIRO(PICKLED GINGER) 120G(CHILLED)
KOSHO BENI SHOGA(PICKLED GINGER) 120G(CHILLED)
KOSHO BENI SHOGA(PICKLED GINGER) 120G(CHILLED)
TOKAI TAKUAN TARO IPPONZUKE 350G(CHILLED)
TOKAI TAKUAN TARO IPPONZUKE 350G(CHILLED)
TOKAI TAKUAN TARO 200G(CHILLED)
TOKAI TAKUAN TARO 200G(CHILLED)
KOSHO SHIBAZUKE (PICKLED CUCUMBER) 300G (CHILLED)
KOSHO SHIBAZUKE (PICKLED CUCUMBER) 300G (CHILLED)
KOSHO TSUBOZUKE (PICKED RADISH) 300G (CHILLED)
KOSHO TSUBOZUKE (PICKED RADISH) 300G (CHILLED)
KOSHO FUKUJINZUKE (PICKLED RADISH) 300G (CHILLED)
KOSHO FUKUJINZUKE (PICKLED RADISH) 300G (CHILLED)
KOSHO AO KAPPA (PICKLED CUCUMBER) 300G (CHILLED)
KOSHO AO KAPPA (PICKLED CUCUMBER) 300G (CHILLED)
Switch To Desktop Version